โคลงกระทู้สุภาสิต

โคลงกระทู้สุภาสิต

หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: หลวงพัฒนพงษ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)
ปีที่พิมพ์: 2459
วันที่รับเข้า: 23/05/2022