สรรพสิทธิ์คำฉันท์

สรรพสิทธิ์คำฉันท์

หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2467
วันที่รับเข้า: 15/07/2021