< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (Citizen Portal Roadmap) >

แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2564 - 2566 (Citizen Portal Roadmap)

แผนแม่บทพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน ระยะ 3 ปี  พ.ศ. 2564 - 2566 (Citizen Portal Roadmap)

หมวด: National E-Library
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ปีที่พิมพ์: 2564
วันที่รับเข้า: 22/03/2021