< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง >

โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง

โบราณวิทยาเรื่องเมืองอู่ทอง

เนื้อหาอย่างย่อ

จัดพิมพ์เนื่องในงานเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2509


หมวด: หนังสือหายาก
ผู้แต่ง: กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
ปีที่พิมพ์: 2509
วันที่รับเข้า: 21/01/2021