โครงตำราไม้ดัด

โครงตำราไม้ดัด

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าอาทรทิพยนภา โปรดให้พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

เสวกตรี พระยาราชสัมภารากร (ชม ไกรฤกษ) เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2472


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: หลวงมงคลรัตน (ช่วง ไกรฤกษ)
ปีที่พิมพ์: 2472
วันที่รับเข้า: 30/06/2020