< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แรกมีรถยนต์ ร.ศ.๑๒๕-๑๒๗ >

แรกมีรถยนต์ ร.ศ.๑๒๕-๑๒๗

แรกมีรถยนต์ ร.ศ.๑๒๕-๑๒๗

เนื้อหาอย่างย่อ

แรกมีรถยนต์ ร.ศ.๑๒๕-๑๒๗

จากความทรงจำ

ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม  ดิศกุล

ซึ่งทรงเล่าขณะเมื่อ

พระชนม์ ๘๐ ปีเศษแล้ว

พิมพ์แจกเนื่องในวาระที่

ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม  ดิศกุล

มีพระชนมายุเท่าสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๑๑


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ม.จ. หญิงจงจิตรถนอม ดิศกุล
ปีที่พิมพ์: 2511
วันที่รับเข้า: 17/04/2020