< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนไว เล่มสอง มีวิธีลัด สอนเด็ก ให้อ่านออกได้เร็ว >

แบบเรียนไว เล่มสอง มีวิธีลัด สอนเด็ก ให้อ่านออกได้เร็ว

แบบเรียนไว เล่มสอง มีวิธีลัด สอนเด็ก ให้อ่านออกได้เร็ว

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนไว

เล่มสอง

มีวิธีลัด สอนเด็ก ให้อ่านออกได้เร็ว

นายย้วน  ทันนิเทศ ป.ป.

เรียบเรียง

พิมพ์ครั้งที่สี่   ๑๐,๐๐๐ ฉะบับ

พ.ศ. ๒๔๗๗

พิมพ์ครั้งที่ ๑      เมื่อ  ๑  มกร  ๗๒

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ย้วน ทันนิเทศ ป.ป.
ครั้งที่พิมพ์: 4
ปีที่พิมพ์: 2477
วันที่รับเข้า: 17/04/2020