< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 >

การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ 5

การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕

พิมพ์ครั้งแรก  ๑,๐๐๐ เล่ม  พ.ศ. ๒๕๒๑

กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร


กองจดหมายเหตุแห่งชาติ,     กอปีตั้งขุนนางหัวเมือง  ตั้งแต่ ปีมโรง  สัมฤทธิศก ๑๒๓๐

                                       ถึงปีจอ  อัฐศก ๑๒๔๘ รัชกาลที่ ๕

กองจดหมายเหตุแห่งชาติ,     กอปีตั้งขุนนางในกรุง  ตั้งแต่ ปีมโรง  สัมฤทธิศก ๑๒๓๐

                                       ถึงปีวอก ฉศฏ ๑๒๔๖ รัชกาลที่๕

 

 

 


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
ครั้งที่พิมพ์: 1
วันที่รับเข้า: 31/03/2020