< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง >

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง

เนื้อหาอย่างย่อ

๗๕๑.๗๓ ศ๕๒๘ก 

ศิลปากร, กรม.

การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง ของ วรรณิภา  ณ สงขลา. กรุงเทพฯ,๒๕๒๘.  ๑๐๔ หน้า. ภาพประกอบ.

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาส การจัดนิทรรศการ การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนัง พระวิหารหลวงวัดสุทัศนเทพวราราม วันที่ ๑-๑๕ มีนาคม ๒๕๒๘

๑. จิตรกรรมฝาผนัง -- การอนุรักษ์และสงวนรักษา.

๒. วรรณิภา  ณ สงขลา. ๓. ชื่อเรื่อง

ISBN 974-7921-93-6


พิมพ์ครั้งแรก มีนาคม ๒๕๒๘  จำนวน ๕,๐๐๐ เล่ม


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ISBN: 974-7921-93-6
ผู้แต่ง: วรรณิภา ณ สงขลา
ปีที่พิมพ์: 2528
วันที่รับเข้า: 30/03/2020