< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี >

อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการศพคุณหญิงทองย้อย เสนีณรงค์ฤทธิ์ จ จ.มหาอำมาตย์ตรีพระยาภรตราชาผู้เป็นมิตรสหายในตระกูลมีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือแจกช่วยเจ้าภาพสักเรื่องหนึ่งมอบฉันทะให้นายพันเอกพระยาเสนีณรงค์ฤทธิ์มาขอเรื่องหนังสือในหอพระสมุดวชิรญาณสำหรับพระนครข้าพเจ้าเห็นว่าเจ้าภาพจะพิมพ์หนังสือเรื่องคำให้การชาวกรุงเก่าหนังสือที่พระยาภรตราชาจะพิมพ์ช่วยสำหรับแจกในงานศพเดียวกันถ้าเปนเรื่องเนื่องด้วยกรุงศรีอยุธยาให้เข้าชุดกันก็เห็นจะดีหนึ่งได้ถึงอธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานีซึ่งข้าพเจ้าได้แต่งและพิมพ์ไว้ในคำอธิบายหนังสือพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตถเลขาอันเปนหนังสือเรื่องใหญ่เห็นจะยังไม่ทราบกันแพร่หลายควรจะคัดเอาฉะเพาะอธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดินครั้งกรุงศรีอยุธยามาพิมพ์ออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหากได้จึงได้คัดมาพิมพ์ไว้ในสมุดเล่มนี้แต่ความที่กลับกล่าวตามอัตโนมัติของข้าพเจ้าโดยมากอาจจะวิปลาสพลาดพลั้งได้บ้างขอให้ท่านทั้งหลายอ่านโดยวิจารณปัญญาด้วยเทอญฯ กรรมการหอพระสมุดฯ ขออนุโมทนากุศลบุญราศีมิตรธรรมสมาทานของพระยาภรตราชาไว้ในวาระนี้ด้วย

๓๔ หน้า


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
ผู้แต่ง: ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ
ปีที่พิมพ์: 2468
วันที่รับเข้า: 28/05/2018