แบบเรียนหนังสือไทย

แบบเรียนหนังสือไทย

เนื้อหาอย่างย่อ

การที่ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ขึ้น ด้วยความประสงค์ ๓ ประการ คือ

                ๑.เพื่อจะช่วยรักษาของพื้นเมืองไว้มิให้เสื่อมศูนย์เพราะหนังสือพื้นเมือง นับวันจะเสื่อมหาย หากไม่ช่วยกันรักษาเล่าเรียนไว้ คนรุ่นหลังอาจไม่รู้

                ๒.เพื่อเป็นการเบาใจแก่เจ้าอาวาสที่จะสั่งสอนศิษย์โดยไม่ต้องเสียเวลา ในการเขียนให้ เพียงแค่ให้หนังสือเล่มนี้แก่ศิษย์แล้วแนะให้อ่านให้ถูกต้องก็เป็นอันใช้ได้

                ๓.เพื่อเป็นเครื่องมือแก่ผู้ที่รู้ หนังสือพื้นเมืองแล้วประสงค์จะเรียนหนังสือไทย หรือผู้ที่รู้หนังสือไทยแล้วจะเรียนหนังสือพื้นเมือง

                หวังว่าหนังสือเล่มเล็กนี้ จะอำนวยประโยชน์แก่ผู้สนใจได้บ้างไม่มากก็น้อย อนึ่ง เนื่องจากหนังสือนี้ ได้ถูกจัดทำขึ้นในเวลาอันสั้น ความขาดตกบกพร่องคงมีอยู่บ้าง จึงหวังว่าคงจะได้คำเตือนจากผู้รู้ตามควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 24/05/2018