ศิลปกับมนุษยชาติและร้องรำทำเพลง

เนื้อหาอย่างย่อ

ในงานฌาปนกิจศพนายไปล่วรรณเขจร  ข้าราชการแผนกดุริยางค์ไทยกองการสังคีตกรมศิลปากรซึ่งกำหนดณวันที่ 2 ตุลาคม 2491 คณะข้าราชการกองการสังคีตมีสมานฉันร่วมใจกันพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมราชการกองเดียวกันและปรึกษาพร้อมกันเห็นว่าเรื่องศิลปะกับมนุษยชาติและเรื่องร้องรำทำเพลงของอธิบดีกรมศิลปากรกับเรื่องขับไม้ของนายมนตรีตราโมทหัวหน้าแผนกดุริยางค์ไทยเหมาะสำหรับที่จะพิมพ์ในงาน นี้จึงขออนุมัติกรมศิลปากรพิมพ์หนังสือ 3 เรื่องนี้จะเป็นอนุสรณ์กรมศิลปากรเห็นชอบด้วยกับความดำริของคณะข้าราชการกองสันติการสังคีตจึงอนุมัติให้พิมพ์หนังสือ 3 เรื่องนี้ได้ตามประสงค์รักขออนุโมทนาในกุศลจึงเจตนาและสามัคคีธรรมของข้าราชการในกองการสังคีตไว้ณที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 29/03/2018