< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์ >

ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์

ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์

เนื้อหาอย่างย่อ

ปี พ.. ๒๕๐๑ นี้กรมศิลปากรได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินไปทอด ณ วัดกาญจนสิงหาศน์ จังหวัดธนบุรี กำหนดวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๐๑ ในโอกาสนี้บรรดาท่านผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคทรัพย์เข้าร่วมการกุศลและห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวพร ยินดีจัดพิมพ์ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์ขึ้นสำหรับถวานพระภิกษุ สามเณร และแกจจ่ายเป็นธรรมบรรณาการแก่บรรดาสาธุชนผุ้ที่ไปร่วมการกุศลครั้งนี้ด้วย ประวัติวัดกาญจนสิงหาศน์ ที่จัดพิมพ์ในเล่มนี้ คัดมาจากฉบับที่เคยมีผู้เรียบเรียงและพิมพ์ไว้ในหนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่ม ๒๑ ภาค ๑๐ (เดือนมกราคม ๒๔๗๖ หน้า๖๕๙) ซึ่งกรมศิลปากรเห็นว่าเป็นเรื่องที่ท่านผู้ร่วมการกุศลในคราวนี้ควรทราบ จึงนำมาตีพิมพ์ขึ้นอีก แต่ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อความบางแห่งให้สมบูรณ์ตามกาลเวลายิ่งขึ้น เช่น ได้นำประกาศรัชกาลที่ ๔ โปรดพระราชทานนามวัดใหม่ และนำหมายรับสั่งเรื่องการบูรณะพระประธานแลฐานชุกชีใหม่ มาตีพิมพ์เพิ่มเติมไว้ทั้งได้ขอประวัติท่านเจ้าอาวาสปัจจุบันมาตีพิมพ์ต่อไว้เป็นเจ้าอาวาสลำดับที่ ๙ ด้วย ขออนุโมทนาในการกุศลบริจาคนี้โดยทั่วกัน.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018