< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คุณค่าของกิจกรรมภาพเหมือน >

คุณค่าของกิจกรรมภาพเหมือน

คุณค่าของกิจกรรมภาพเหมือน

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือคําบรรยาย คุณค่าของจิตรกรรมภาพเหมือนของนายสวัสดิ์ ตันติสุข และนายสนิท ดิษฐพันธ์ นี้ จะช่วยให้ผู้อ่านมีความเข้าใจในคุณค่าของศิลปประเภทนี้เพิ่มขึ้น และถ้าได้ติดตามการบรรยาย ณ หอสมุดแห่งชาติต่อไป เกี่ยวกับศิลปสมัยปัจจุบันทุกคราวก็เป็นที่มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้มีความเข้าใจในศิลปพอสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018