< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล >

เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล

เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการทำบุญ 100 วันศพท่านเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับมอบฉันทะจากบุตรธิดาของท่าน ให้หาหนังสือพิมพ์ให้ ข้าพเจ้ากำลังมีธุระมากหลาย ไม่รู้จะหยิบเรื่องอะไรเหมาะเผอิญพระยาราชเสนาเพื่อนของข้าพเจ้าคนหนึ่ง ได้ส่งรายชื่อเสนาบดีมหาดไทยและนครบาล ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ จนถึงเวลาก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองมาให้ข้าพเจ้า  หนังสือเรื่องนี้ นัยว่าพระพระยาราชพินิจจัย (อุทัยวรรณ อมาตยกุล) รวบรวมไว้บ้าง พระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางศุ) รวบรวมไว้บ้าง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นตำนานอันหนึ่งที่มีประโยชน์ในการค้นคว้า ถึงแม้ว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ราชการของท่านจ้าวพระยาสุธรรมมนตรี ก็เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ เรื่องหนึ่ง จึงให้พิมพ์เรื่องนี้ และให้ชื่อเรื่องว่า "เสนาบดีมหาดไทยและนครบาล"


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018