ฉันท์เยาวพจน์

ฉันท์เยาวพจน์

เนื้อหาอย่างย่อ

หม่อมหลวงสนิท ฉัตรกุล มาแจ้งความจํานงว่า จะใคร่พิมพ์หนังสือสักเรื่องหนึ่ง สําหรับแจกเป็นที่ระฤกในงานฌาปนกิจศพ นางชม ฉัตรกุล ณ อยุธยา ผู้เป็นมารดา กรมศิลปากรแนะนําให้พิมพ์เรื่อง “ฉันท์เยาวพจน์” ซึ่งมีต้นฉะบับเป็นตัวเขียนรักษาไว้ในหอสมุดแห่งชาติ ม.ล. สนิท ฉัตรกุล มีความยินดีรับพิมพ์ตามแนะนํา ในการพิมพ์หนังสือเรื่อง “ฉันท์เยาวพจน์” นี้ กรมศิลปากรขอแถลงถึงเรื่อง บทกลอนกล่อมเด็ก, ปลอบเด็กและบทเด็กเล่น ซึ่งต่อเนื่องมาถึงเรื่อง ฉันท์เยาวพจน์เสียก่อน บทกลอนกล่อมเด็ก, ปลอบเด็กและบทเด็กเล่น ย่อมจะมีกันอยู่ เห็นจะทุกชาติ ทุกภาษา เพราะมีธรรมดาทั่วไปในหมู่มนุษย์ทุกชาติ เด็กๆย่อมจะจําบทกลอนชะนิดนี้ได้ไม่มากก็น้อยแทบทุกคน และบทกลอนบางบทก็เห็นจะเป็นของเก่าแก่สืบต่อกันมาทางปากช้านาน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018