ยาอายุวัฒนะ

ยาอายุวัฒนะ

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือชื่อว่าตำรายาอายุวัฒนะนี้ หลวงภักดีอดิศัย ( ปาน วิมุกตกูล )แต่งลงในหนังสือวชิรญาณวิเศษ อธิบายถึงการบริหารร่างกายตามความคิดเห็นของผู้แต่งนายฮวดพลพิทักษ์ผู้เป็นสามีและเจ้าภาพในงานศพนางถนอมพลพิทักษ์เลือกหนังสือเรื่องนี้พิมพ์สำหรับแจกเป็นที่ระลึกกรมศิลปากรอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามประสงค์ อนึ่งหลวงภักดีอดิศัยซึ่งเป็นผู้แต่งหนังสือนี้ก็ยังมีตัวอยู่เมื่อได้ทราบว่าจะมีการพิมพ์หนังสือตำรายาอายุวัฒนะ ขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็มีความยินดีรับธุระทำคำนำของเรื่องให้เป็นพิเศษและแก้ถ้อยคำสำนวนบางแห่งให้รัดกุมดีขึ้น ขออนุโมทนากุศลราศีซึ่งเจ้าภาพได้บำเพ็ญเป็นทักษิณานุปทานนี้ จงอำนวยวิบากสมบัติให้สำเร็จ สัมฤทธิ์ด้วยแด่ผู้มรณะตามฐานนิยมเทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018