< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประเพณี วิวาหะมงคล เลี้ยงลูก บวชนาค >

ประเพณี วิวาหะมงคล เลี้ยงลูก บวชนาค

ประเพณี วิวาหะมงคล เลี้ยงลูก บวชนาค

เนื้อหาอย่างย่อ

นายกิมเช็ง ปุงคานนท์ รับฉันทะจากเจ้าภาพมาแจ้งความประสงค์แก่กรมศิลปากรว่า ใคร่จะได้หนังสือพิมพ์แจกในงานปลงศพนาริ่ว เอี้ยสืบวงศ์ สักเรื่องหนึ่ง ซึ่งว่าด้วยลัทธิประเพณีต่างๆ กรมศิลปากรจึงเลือกเรื่องประเพณีวิวาหะมงคล ประเพณีเลี้ยงลูก และประเพณีบวชนาค ให้ได้พิมพ์ตามประสงค์ กรมศิลปากรขออนุโมทนาในกุศลราศรี ซึ่งเจ้าภาพได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้อุทิศแด่นางริ้ว เอี้ยสืบวงศ์ อันเป็นการเผยแผ่ความรู้ในเรื่องนี้ให้แพร่หลาย ขอกุศลอันนี้จงเป็นผลสัมฤทธิ์แก่นางริ้ว เอี้ยสืบวงศ์ นั้น สมดังประสงค์ทุกประการเทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 29/03/2018