< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ของ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ >

เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ของ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์

เรื่องเกี่ยวกับสถาปัตยกรรม ของ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์

เนื้อหาอย่างย่อ

ในงานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ กฤดากร เจ้าภาพได้ขอให้กรมศิลปากรจัดหาหนังสือสําหรับพิมพ์ แจกเป็นที่ระลึก กรมศิลปากรเห็นว่า หม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ ก็เป็นข้าราชการอยู่ในกรมศิลปากร ได้ทรงศึกษาศิลปวิทยาการ มาจากประเทศอังกฤษและประเทศฝรั่งเศส มีความรู้เชี่ยวชาญ เป็นพิเศษในวิชาสถาปัตยกรรม จนได้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นผู้อํานวยการศิลปากรสถาน เพราะฉะนั้น หนังสือที่จะพิมพ์ แจกเป็นที่ระลึก ควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาสถาปัตยกรรมโดย ฉะเพาะ และถ้าได้เรื่องที่ทรงนิพนธ์เองด้วย ก็จะเป็นการดีหนัก หนา เพราะจะได้เชิดชูเกียรติคุณของหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์ ที่ทรงความรู้เชี่ยวชาญในวิชาแผนกนั้นให้เห็นเด่นขึ้นอีก กรม ศิลปากรได้ถือคติอันนี้ จึงได้ค้นหาและพบเรื่อง ซึ่งหม่อมเจ้าอิทธิ เทพสรรค์ ได้ทรงนิพนธ์ ประทานแก่หนังสือจดหมายเหตุสมาคม สถาปนิกสยาม ปี พ.ศ. ๒๔๗๓ กับไทยเขษมรวมข่าว ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ และวิทยาจารย์ ปี พ.ศ. ๒๔๗๖ กรมศิลปากรขอ อนุญาตต่อสมาคมเหล่านั้นที่จะคัดมาลงพิมพ์ ก็ได้รับอนุญาต ยอมให้คัดได้ด้วยความยินดีโดยประสงค์ กรมศิลปากรมีความ ขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 28/03/2018