< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประมวลเรื่องการเมืองต่าง ๆ ประเทศของหลวงวิจิตรวาทการ >

ประมวลเรื่องการเมืองต่าง ๆ ประเทศของหลวงวิจิตรวาทการ

ประมวลเรื่องการเมืองต่าง ๆ ประเทศของหลวงวิจิตรวาทการ

เนื้อหาอย่างย่อ

สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี

ได้ทรงมอบภาระให้ข้าพเจ้าจัดหาหนังสือเรื่องหนึ่งเพื่อพิมพ์แจกในการพระราชทานเพลิงศพ เจ้าพระยาสุธรรมมนตรี และมีพระประสงค์หนังสือที่ เกี่ยวกับการเมืองต่างประเทศ เพราะเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีเคย รับราชการในศาลที่เกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศมาช้านาน

เรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาการเมืองต่างประเทศนั้น ทางหอ สมุดแห่งชาติยังไม่มีต้นฉะบับที่จะหยิบฉวยได้โดยปัจจุบันทันด่วน
 


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 28/03/2018