< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส >

เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส

เอกสารว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศส

เนื้อหาอย่างย่อ

นายสมศักดิ์ พันธุ์สมบุญ รับฉันทะจากพระชัยปริญญา ผู้บิดา มาขอเรื่องสําหรับพิมพ์เป็นที่ระลึก ในงานประชุมเพลิง ศพนางสิน พันธุ์สมบุญ มารดาพระชัยปริญญา

กรมศิลปากรเลือกได้เรื่องอธิบายเรื่องเบื้องต้นที่ไทยจะเป็น ไมตรีกับฝรั่งเศส และ จดหมายเหตุของคณะบาดหลวงฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งรัชกาลสมเด็จพระนารายน์ รวมให้ชื่อว่า เอกสาร ว่าด้วยทางไมตรีกับฝรั่งเศสสมัยกรุงศรีอยุธยา หนังสือนี้มี ประโยชน์มากในการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ เมื่อเจ้าภาพ พิจารณาดูตลอดแล้วก็พอใจ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 27/03/2018