ประวัติจอมมารดาทับทิม รัชชกาลที่๕กับสุภาษิตทุคคตะสอนบุตร

เนื้อหาอย่างย่อ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร รับสั่งมายังกรมศิลปากร ขอให้เป็นธุระชำระและจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “ทุคคตะสอนบุตร” ซึ่งพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเวศวรสมัยจะทรงพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาทับทิม ในรัชชกาลที่ ๕ และในขณะที่จัดพิมพ์หนังสือนี้ พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเวศวรสมัย ได้ทูลขอให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรบเรียบเรียงคำปรารภ และประวัติเจ้าจอมมารดาทับทิม ส่งมาให้พิมพ์ไว้ด้วย กรมศิลปากรจึงได้จัดพิมพ์ถวายตามพระประสงค์ หนังสือเรื่องทุคคตะสอนบุตรนี้ ปรากฎตามโคลงท้ายเรื่องว่า ผู้แต่งชื่อจันทร์ และแต่งเสร็จเมื่อวันจันทร์ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีจอ โทศกจุลศักราช ๑๒๑๒ ตรงกับวันที่ ๙ กันยายน พ.. ๒๓๙๒ เป็นปลายรัชชกาลที่ ๓ กรุงรัตนโกสินทร์ ส่วนถ้อยคำสำนวนกลอนเป็นอย่างไรนั้น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงพิจารณาในทางวรรณคดี ดังปรากฎในคำปรารภของพระองค์ท่าน  ซึ่งได้พิมพ์ไว้ท้ายคำนำนี้แล้ว.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 27/03/2018