< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประมวลตำราทำนาย (ของเก่า)ภาค ๑ >

ประมวลตำราทำนาย (ของเก่า)ภาค ๑

ประมวลตำราทำนาย (ของเก่า)ภาค ๑

เนื้อหาอย่างย่อ

พระยาสากลกิจประมวญได้มาแจ้งความยังหอสมุดแห่งกรมศิลปากรว่า มีความประสงค์จะพิมพ์หนังสือแจกเป็นที่ระลึกในงานปลงศพคุณหญิงสากลกิจประมวญ (พลอย เสนีย์วงศ์ ณอยุธยา) ผู้ภรรยา สักเรื่องหนึ่ง และได้แสดงความประสงค์ว่าอยากจะได้หนังสือเก่าเก่าที่เป็นตำราทำนายต่างๆหอสมุดจึงได้เลือกเรื่องตำราทำนายฝันและสัตว์ตกและทำนายกระเหม่นให้ และให้ชื่อเรื่องว่า ประมวลตำราทำนาย ภาคหนึ่ง หนังสือประมวลตำราทำนายนี้ เป็นของเก่าโดยเฉพาะตำราทำนายฝันที่พิมพ์ไว้เป็นเรื่องต้นในสมุดเล่มนี้นั้นข้างต้นมีคำบาลีแต่งเป็นอินทรวิเชียรฉันท์อยู่ด้วย เห็นจะเป็นของเก่ามากด้วยเคยพบในหนังสือเก่าเก่ามีอ้างถึงคำทำนายในหนังสือนี้ เช่น ในหนังสือจดหมายเหตุพระสุบินนิมิตต์ ในรัชกาลที่หนึ่งที่สองที่สาม(ซึ่งหอสมุดได้เคยพิมพ์ออกเผยแพร่แล้ว) ปรากฏในหนังสือนั้นว่าพระราชาคณะหลายรูปประชุมการถวายคำพยากรณ์และพระสุบินนิมิตต์ ก็ได้อ้างถึงคำบาลีนี้เรียกว่า พระบาลีสารโสลก นอกจากนั้นเรื่องการทำนายฝันหรือทำนายโชคลางต่างๆ เช่นเรื่องสัตว์ตกและเรื่องเขม่นเป็นต้น นี้เกิดขึ้นจากความเชื่อถือของคนโบราณมีมาแต่ดึกดำบรรพ์แทบทุกประเทศเว้นวรรคด้วยถือว่าความฝันของคนเราก็ดีเหตุการณ์ที่เราได้พบเห็นอื่นๆเช่น สัตว์ตกและเขม่นเป็นต้นก็ดี ตลอดจนหนังสือเก่าเก่าก็มักยกเรื่องฝันเรื่องลาง มากล่าวแทรกแซงความศักดิ์สิทธิ์ไว้เป็นอันมากเช่นเรื่องในพุทธศาสนากล่าวว่าเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้ก็ได้ทรงเห็นสุบินนิมิตต์ห้าประการ ในประวัติศาสตร์สยามก็กล่าวว่าพระนเรศวรก่อนที่จะทรงทำยุทธหัตถี ชำนะ พระมหาอุปราชก็ทรงสุบินนิมิตต์ว่า น้ำนองท่วมป่ามาทางทิศตะวันตกเสด็จรวยน้ำเที่ยวไปพบจระเข้ตัวใหญ่ได้ต่อสู้การส่งประหารจระเข้ตาย โหรทำนายว่าศึกครั้งนี้ใหญ่หลวงนักจะต้องถึง ทำยุทธหัตถีกันแต่จะได้ชัยชนะ เหล่านี้เป็นต้น แม้ชาติอื่นๆก็มีตำราทำนองนี้มากๆเหมือนกันเช่น ตำราทำนายโชคลางต่างๆของชาวยิปซีเราจะเห็นได้ว่าคนโบราณเขาเป็นคนช่างสังเกตเหตุการณ์เพียงไร เมื่อได้พบเหตุการณ์นิทิตต์ หรือลาวอะไรก็จำไว้ เมื่อพบเห็นและจดจำไว้ได้มากขึ้นก็บอกเหล้ากันต่อๆมาจนได้เกิดเป็นตำรับตำราอันมีค่าขึ้นในภายหลังถ้าหากเราได้อ่านตำราเหล่านั้นของท่านแล้วไม่ละเลยเสียโดยถือว่าอ่านมีสาระประโยชน์อยู่บ้าง แล้วหัดเป็นช่างสังเกตจดจำไว้บ้าง เทียบเคียงของเก่าของท่านดูบ้างในไม่ช้าเราคงเป็นนักสังเกตุเหตุการณ์รอบรอบตัวเราได้ดีคนหนึ่ง ทั้งยังได้ตำราที่ดีเพิ่มเติมไว้เป็นสมบัติของชาติอีกด้วยจึงหวังว่าหนังสือเรื่องนี้คงจะเป็นที่พอใจของผู้ที่ได้รับไปอ่านก็ทั่วกัน เจ้าภาพได้ส่งประวัติสังเขปของผู้มรณะมาให้พิมพ์ไว้เป็นที่ระลึกจึงได้ให้พิมพ์ไว้ต่อคำนำนี้ ขอกุศลรบุญญราศีที่พระยาสากลกิจประมวญพร้อมทั้งธิดาและญาติมิตรได้ทำอุทิศให้ทักษิณานุปทานนี้ จงอำนวยสุขสมบัติให้สำเร็จแก่ คุณหญิงสากลกิจประมวญผู้สถิตอยู่ในปรโลกนั้นๆเทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 27/03/2018