< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๒ >

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๒

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๕๒

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยพระโสภณอักษรกิจ ได้แสดงความจำนงมายังกรมศิลปากรว่าในวาระที่พระยาและคุณญิงอรรถศาสตร์โสภณ จะประกอบการกุศลปัญญาสมวารอุทิศแด่คุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย โคร่จะพิมพ์ประชุมพงศาวดารที่ ๕๒ เรื่อง “จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต” ช่วยเจ้าภาพเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมกุศลในงานนั้น กรมศิลปากรจึงอนุญาตให้พิมพ์ได้ตามความประสงค์ ขออนุโมทนากุศล ซึ่งพระโสภณอักษรกิจ ได้พิมพ์หนังสือเรื่องนี้อุทิศเป็นทักษิณานุปทาน จงเป็นผลบันดาลให้สำเร็จความสุขแด่คุณนายเชย วิฏฐารวินิจฉัย โดยควรแก่คดิวิสัยในสัมปรายภพ เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018