< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๗ >

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๗

ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๗

เนื้อหาอย่างย่อ

พระยาราโชทัย (ม.. เชื้อ มนตรีกุล) ได้มาแจ้งความจำนงยังกรมศิลปากรว่า ในงานปลงศพหม่อมราชวงศ์ สุดใจ อิศรางกูร ผูเป็นลุง ใคร่จะได้หนังสือแจกเป็นที่ระลึกสักเรื่องหนึ่ง และได้พอใจเลือกประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๗ ซึ่งเป็นเรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศสเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายน์มหาราชนี้ เป็นหนังสือแจก กรมศิลปากรยินดีอนุญาตให้ตามความประสงค์ ขออนุโมทนากุศลราศิทักษิณานุปทาน ซึ่งพระยาราโชทัยพร้อมทั้งญาติมิตรได้บำเพ็ญและแจกจ่ายหนังสือนี้ จงอำนวยอิฐคุณวิบุลยผลให้สัมฤทธิ์แด่ หม่อมราชวงศ์ สุดใจ อิศรางกูร โดยสมควรแก่ฐานนิยม เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018