< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / นาฏศิลป โดย หลวงวิจิตรวาทการ >

นาฏศิลป โดย หลวงวิจิตรวาทการ

นาฏศิลป โดย หลวงวิจิตรวาทการ

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการประชุมข้าหลวงประจำจังหวัดทั่วพระราชอาณาจักรสยามเมื่อพ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้พิมพ์ปาฐกถาเรื่องการศิลปากรของหลวงวิจิตรวาทการแจกเป็นที่ระลึกต้อนรับข้าหลวงประจำจังหวัดในการประชุมข้าหลวงประจำปี จังหวัดทั่วพระราชอาณาจักรสยามในพ.ศ.นี้กรมศิลปากรไคร่จะทำหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปากรแจกเป็นที่ระลึก ในการต้อนรับเช่นที่เคยมาจึงเลือกเรื่องนาฏศิลปะ  ซึ่งหลวงวิจิตรวาทการอธิบดีกรมศิลปากรเรียบเรียงและเคยพิมพ์แจกเป็นครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพพระยา นัฏกานุรักษ์พิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในการประชุมข้าหลวงประจำจังหวัดในพ. ศ. นี้ โดยที่กรมศิลปากรเห็นว่าหนังสือนี้มี ข้อความที่แสดงกิจกรรมและความมุ่งมั่นของศิลปกร ซึ่งอาจเป็นแนวทาง เพื่อประกอบความคิดจากพิจารณาของฝ่ายปกครองได้ แม้ผู้ที่มิได้เป็นนักศิลปะโดยตรงก็อาจได้รับความคุ้มครองได้เหมือนกัน ก็อาจได้รับความรู้ความเข้าใจ เปิดทางชักจูงให้เกิดความสนใจและมองเห็นคุณค่าของศิลปะทั้งหลาย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018