ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช

เนื้อหาอย่างย่อ

หลวงทำนุนิกรราษฎร์ ประสงค์จะพิมพ์หนังสือเป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพนางสามพร้อม ณนคร ธิดาพระยาบริรักษ์ภูเบศ (เอี่ยม ณนคร) ได้ขอให้กรมศิลปากรช่วยเป็นธุระจัดเรื่อง กรมศิลปากรเห็นว่า ถ้าพิมพ์ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช จะเหมาะมาก ด้วยเป็นเรื่องเก่า ต้นฉะบับชำรุดคร่ำคร่าเป็นสมุดไทยขาย เส้นหมึกดำ อักษรไทยย่อลบเลือนหลายแห่ง สมควรพิมพ์ให้แพร่หลายสะดวกแก่การสอบสวนของนักประวัติศาสตร์ และเป็นการช่วยรักษาเรื่องราวสมัยโบราณไว้ เป็นสมบัติแห่งชาติ ให้ยั่งยืนสืบไป จึงแนะนำให้พิมพ์เรื่องน หลวงทำนุนิกรราษฎร์ก็ยินดี จัดพิมพ์ตามควรแก่ความประสงค์ กรมศิลปากรขอโมทนากุศล ที่เจ้าภาพบำเพ็ญ เพื่อให้เป็นหิตานุหิตประโยชน์ ด้วยเจตนาอุทิศ มนุญญานิสงส์แก่นางสาวพร้อม ณนคร ผู้วายชนม์ตลอดจนการที่หลวงทำนุนิกรราษฎร์ พิมพ์ตำนานเมืองนครศรีธรรมราช เป้นที่ระลึกสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งหวังว่าท่านที่ได้รับคงจะสนใจโดยทั่วกัน


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018