< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตำนานพระพุทธสิหิงค์ >

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

ตำนานพระพุทธสิหิงค์

เนื้อหาอย่างย่อ

ตำนานโดยย่อมีอยู่ว่า พระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปที่พระมหากษัตริย์ ลังกาได้ทรงสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ ได้เข้าสู่สยามในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นสมัยต้นที่ประเทศสามได้กำเหนิขึ้นฉะนั้นจึงต้องนับว่าพระพุทธสิหิงค์เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของสยามอย่างแท้จริง แต่ในเมืองไทยเรา พระพุทธรูปที่ทรงพระนามว่า พระพุทธสิหิงค์ นั้น มีอยู่ถึง ๓ องค์ ๑. ในพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จังหวัดพระนคร ๒. ในหอพระสิหิงค์ จังหวัดนครศรีธรรมราชและ ๓. ในวัดพระสิงค์ จังหวัดเชียงใหม่เมื่อเป็นดังนี้ ก็เกิดปัญหาว่า องค์ไหนเป็นพระพุทธสิหิงค์ที่พระมหากษัติรย์ลังกาได้ทรงสร้าง เมื่อ พ.ศ. ๗๐๐ และเข้ามาสู่สยามในสมัยพ่อขุนรามคำแหง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018