< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘ >

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘

เนื้อหาอย่างย่อ

นายถนอม สิงหเสนี (พ.. หลวงไกร ธามาตย์) มาแจ้งความจำนงว่า จะขอรับเรื่องเกี่ยวกับจดหมายเหตุ ไปพิมพ์เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพ สมบุญ สิงหเสนี ผู้เป็นมารดา สมบุญ สิงหเสนี บุตรีนายกิ๊ดและสำริด ตำบลบ้านบุ่งสินนะวา อำเภอวังกระโจม จังหวัดนครนายก เกิดเมื่อปีฉลู พ.. ๒๔๐๘ เป็นภรรยามหาอำมาตย์ตรี นายพีนตรี พระยาไกรโกษา (ทัด สิงหเสนี) มีบุตรคนเดียว คือ นายถนอม สิงหเสนี (พ.. หลวงไกรธามาตย์) สมบุญ สิงหเสนี มีอายุเจริญมาถึงปีที่ ๗๑ เริ่มป่วยเป็นโรคไตพิการ และถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม พ.. ๒๔๗๙ กรมศิลปากรเห็นว่า ถ้าได้พิมพ์จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชการที่ ๓ เป็นที่ระลึกในงานประชุมเพลิงศพคราวนี้จะสมควรอย่างยิ่ง เพราะว่าเรื่องราวที่ปรากฎในจดหมายเหตุนั้นเกี่ยวเนื่องกับประวัติท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์) ซึ่งเป็นต้นสกุลสิงหเสนี ก็มีอยู่หลายประการและเวลานี้ กรมศิลปากรกำลังรวบรวมจดหมายรายงานทัพ, ใบบอก, ท้องตรา, หมายรับสั่ง ฯลฯ ซึ่งเป็นจดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนสมัยนั้น จัดเข้าเรื่องตามลำดับปี แล้วทำคำอธิบายเหตุการณ์โดยย่อเป็นปีๆ ไป สำหรับนำทางให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องได้ง่าย และสอบสวนข้อความประกอบความรู้ทางประวัติศาสตรตอนนั้นโดยสะดวก เรื่องนี้กรมศิลปากรเก็บรวบรวมไว้มาก จะเป็นเครื่องมือสำคัญของนักศึกษาประวัติศาสตรในกาลต่อไป ที่จัดให้พิมพ์ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘ นับเป็นตอนที่ ๑ คือเหตุการณ์ตั้งแต่ปีมะโรง พ.. ๒๓๗๕ จนถึงปีกุน พ.. ๒๓๘๒ ส่วนที่พิมพ์ในประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๘ นี้นับเป็นตอนที่ ๒ คือเหตุการณ์ส่วนหนึ่งในปีชวด พ.. ๒๓๘๓ กรมศิลปากรขออนุโมทนากุศล ที่นายถนอม สิงหเสนี (พ.. หลวงไกร ธามาตย์) บำเพ็ญเป็นปฏิการะแด่สมบุญ สิงหเสนี ผู้มารดาตามวิสัยกตะเวทีบุคคลเป็นลำดับมา เพื่อเพิ่มพูนมนุญญานิสงส์ ให้สำเร็จตามควรแก่คติในสัมปรายภพทุกประการ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018