< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ทำเนียบราชการกรมศิลปากร >

ทำเนียบราชการกรมศิลปากร

ทำเนียบราชการกรมศิลปากร

เนื้อหาอย่างย่อ

ในงานทอดกฐินกรมศิบปากรปีนี้นอกจากได้พิมพ์เรื่อง”เลือดสุพรรณ”แจกแล้วข้าพเจ้ามีความปรารถนาให้พิมพ์ทำเนียบราชการในกรมนี้แจกและเก็บไว้ใช้ประโยชน์ต่อไปด้วยโดยที่รัฐบาลได้รวมราชการที่แยกย้ายกันอยู่หลายส่วนในครั้งโน้นคือกรมศิลปากรเดิม,หอสมุด,พิพิฐภันฑ์,(ซึ่งเคยเป็ฯกรมมาแต่ก่อน),การมหรศพ(ซึ่งเคยเป็นพรมมาแต่ก่อน)และกองวังนอกของกระทรวงวังเดิมมารวมเข้าเป็นอันเดียวให้ชือว่ากรมศิลปากรในเวลานี้เมื่อคิดถึงปริมาณของงานแล้วก็คือเอากรม๓-๔กรมในครั้งโน้นมารวมเป็นกรมศิลปากรกรมเดียวในบัดนี้และเมื่อเป็นกรมศิลปากรใหม่ขึ้นแล้วก็ได้สร้างงานใหม่ๆขึ้นอีกเช่นโรงเรียนศิลปากรและสาขาหอสมุดแห่งชาติประจำจังหวัดต่างๆซึ่งได้ตั้งแล้วถึงเวลา๔๕จังหวัดเหมือนกันวงงานของกรมศิลปากรจึงขยายตัวฉะเพาะในส่วนกลางคือภายในกรมเท่านั้นมีข้าราชการกว่า๔๐๐คนซึ่งข้าพเจ้าเองก็หารู้จักหน้าและชื่อทุกคนไม่ฉะนั้นการที่จะพิมพ์ทำเนียบราชการกรมศิลปากรขึ้นไว้ย่อมมีประโยชน์ทั้งภายในวงราชการของกรมนี้และสำหรับบุคคลภายนอกที่จะติดต่อด้วยในหนังสือนี้นอกจากรายนามข้าราชการโดยตรงยังได้พิมพ์รายนามผู้ซึ่งรัฐบาลตั้งไวสำหรับช่วยเหลือกิจการของกรมนี้ไว้ด้วยส่วนทางภูมิภาคนั้นโดยมากเป็นงานมอบฝากแก่องค์การส่วนรวมเช่นคณะกรมการจังหวัดหรือสาขาสมาคมคณะรัฐธรรมนูญจึงมิได้มีนามผู้ปฏิบัตการโดยละเอียดทำเนียบที่พิมพ์ครั้งนี้ถือเป็นทำเนียบชั่วคราวซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขเมื่อใช้พระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนฉะบับใหม่หรือเมื่อมีการปรับปรุงราชการใหม่และในทำเนียบนี้ข้าราชการบางคงต้องปฏิบัติงานหลายหน้าที่ได้ใส่ชื่อไว้ในส่วนราชการที่ต้องทำงานมากที่สุด.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018