ตำนานศุลกากร

ตำนานศุลกากร

เนื้อหาอย่างย่อ

เจ้าภาพในงานพระราชทานเพลิงพระศพ พระวงวงศ์เธอพระองค์เข้าพร้อมพงศ์อธิราช ได้แจ้งความจำนงมายังกรมศิปากรขอต้นฉะบับหนังสือพิมพ์แจกเป็นที่ระลึกในงานพระศพสักเรื่องหนึ่ง เพื่อสนองเจตนาของเจ้าภาพและเพื่อจัดหาเรื่องที่จะพิมพ์ให้เหมาะแก่งาน พระยาอนุมานราชธน ผู้ช่วยอธิบดี กรมศิลปากร ทั้งที่มีงานอื่นอยู่มากแล้ว ก็ยินดีรับภาระเรียบเรียงพระประวัติของพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราชและตำนานศุลกากรให้เจ้าภาพได้พิมพ์ตามความประสงค์ ซึ่งเป็นที่พอใจของข้าพเจ้าอย่างยิ่ง ตำนานศุลกากรที่พิมพ์ในหนังสือเล่มนี้ กล่าวข้อความละเอียดละออดี การที่เรียบเรียงได้เช่นนี้ ก็เพราะพระนาอนุมานราชธน เป็นทั้งนักหนังสือ และเคยรับราชการในกรมศุลกากรมาจนมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีในกรมนั้น นอกจากประโยชน์ในทางประวัติศาสตร์โดยตรงแล้ว หนังสือนี้ย่อมอำนวยความรู้ส่วนหนึ่งในทางประวัติเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งอาจเป็นคู่มือของนักศึกษาในทางนี้ด้วย ในนามของกรมศิลปากร ข้าพเจ้าขออนุโมธนาในกุศลราศี ซึ่งข้าพเจ้าได้มีเอกฉันท์บำเพ็ญเป็นส่วนอนุปทานทักษิณาและพิมพ์หนังสือนี้แจกจ่ายเป็นธรรมวิทยาทานนี้ จงอำนวยอิฏฐผลดลบันดาลให้สัมฤทธิแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงศ์อธิราชโดยสมควรแก่คติวิสัยในสัมปรายภพ เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 26/03/2018