< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๔ >

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๔

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค ๑๔

เนื้อหาอย่างย่อ

ด้วยคุณหญิงเผื่อน โชติกะพุกกะณะ มาแจ้งความประสงค์แก่กรมศิลปากรว่า ในงานพระราชทานเพลิงศพคุณหญิงเพิ่ม โชฎีกราชเศรษฐี (โชติกะพุกกะณะ) ผู้มารดา ใคร่จะได้หนังสือพิมพ์แจกแก่ท่านผู้มาร่วมงานสักเรื่องหนึ่ง และมีประสงค์จะได้เรื่องพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๕ ตกลงเลือกได้เรื่องจดหมายเหตุพระราชกิจรายวัน อันเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิมพ์แจกเป็นบรรณาการ กรมศิลปากร อนุญาตให้จัดพิมพ์ได้ตามประสงค์ จึงขออนุโมทนาในกุศลราศี ซึ่งคุณหญิงเผื่อน โชติกะพุกกะณะ บําเพ็ญเป็นมาตุปัฏฐานธรรม โดยฐานกตัญญตกเวที ขอกุศลราศีอันเกิดแด่การพิมพ์หนังสือเรื่องนี้ให้แพร่หลาย จงเป็นผลอํานวยอิฐคุณมนุญผลสัมฤทธิ์แก่คุณหญิงเพิ่ม โชฎีกราชเศรษฐี สมดังประสงค์จงทุกประการ เทอญ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 26/03/2018