< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภาษาไทย หนังสือสอนอ่านเรื่อง นกกางเขน >

แบบเรียนภาษาไทย หนังสือสอนอ่านเรื่อง นกกางเขน

แบบเรียนภาษาไทย หนังสือสอนอ่านเรื่อง นกกางเขน

เนื้อหาอย่างย่อ

กองตำราได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นหนังสืออ่านสำหรับเด็กอายุราว๘-๑๐ ขวบ มีแนวสอนให้เด็กเกิดความรู้สึกรักธรรมชาติมีความกรุณาต่อสัตว์และมีความสนุกเพลิดเพลินตามท้องเรื่อง เพื่อเป็นทางนำให้เด็กเกิดนิสัยรักการอ่านหนังสือขึ้นอันจักเป็นประโยชน์แก่การศึกษาของเด็กทางหนึ่ง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 15/03/2018