< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ >

รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

รวมหลักวิชาสำหรับชั้นประถมปีที่ 3 ตามหลักสูตรเทียบของกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาอย่างย่อ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาของชาติ ให้เจริญก้าวหน้าไปสมความมุ่งหมาย ตามนโยบายของรัฐบาลข้าพเจ้าจึงได้ดำริจัดทำหนังสือ “ รวมหลักวิชา” โดยครูหลายๆโรงเรียนรวมความคิดความเห็นช่วยกันสร้าง “รวมหลักวิชา” ตามความคิดความเห็นของครูแต่ละคนแล้วเอามารวมกันเป็นเล่มเพื่อนำไปใช้เป็นคู่มือการสอนแต่เมื่อได้จัดทำไป ไม่ได้กี่คนก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าความคิดเห็นของครูคนหนึ่งไม่ตรงกับความคิดเห็นของอีกคนหนึ่งจึงได้จัดการแก้ไขกันขึ้นเนื่องจากการแก้ไขกันไปแก้ไขกันมาจึงพาให้งานล่าช้ามากซึ่งในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ก็มีความประสงค์จะออกมาให้ทันใช้ในการศึกษา 2501 นี้จึงได้ลงมติให้ข้าพเจ้าเป็นผู้รวบรัดตัดความตามที่ครูอาจารย์บางท่านได้ส่งหลักวิชากับมานี้ เพื่อสั่งพิมพ์ออกมาให้ทันการตามความประสงค์ เนื่องจากเหตุนี้หลักวิชาต่างๆที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าผู้อำนวยการกองวิชาการขอรับผิดข้อที่พิมพ์ ข้อที่ผิดและคําติจากท่านผู้รู้ทั้งหลายและขอน้อมรับด้วยความเต็มใจพร้อมกับขอเชิญคุณครูและอาจารย์ได้ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วส่งกลับไปยังกองอำนวยการขอขอบคุณมาด้วยความเคารพและนับถือ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 14/03/2018