เฉลยข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยของสภาการศึกษาแห่งชาติทุกวิชา 2504-2505

เนื้อหาอย่างย่อ

2504-2505หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือก เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาการจัดทีมได้พยายามให้สะดวกสำหรับผู้ใช้มากที่สุดเช่นพิมพ์ข้อสอบไว้ก่อนต่อไปจึงเป็นเฉลยโดยมีหมายเหตุกำกับไว้ว่าเฉลยตอนนั้นนั้นจะดูโจทย์หรือคำถามได้ในหน้าใดเนื่องจากหนังสือนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนและผู้จัดทำมากมีคนด้วยกันจึงแจ้งไว้ในสารบัญอีกครั้งหนึ่งว่าข้อสอบตอนใดวิชาใดผู้จัดทำคนใดเป็นผู้เฉลยอย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีข้อสงสัยตอนใดๆก็อาจจะตามไปยังผู้จัดทำ คนใดคนหนึ่งได้เสมอความบกพร่องผิดพลาดในการจัดทำโครงจะต้องมีอยู่บ้างผู้จัดทำจึงใคร่ขออภัยไว้ณที่นี้


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 14/03/2018