< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบหัดแต่งและไวยากรณ์ สำหรับชั้นมัธยม >

แบบหัดแต่งและไวยากรณ์ สำหรับชั้นมัธยม

แบบหัดแต่งและไวยากรณ์ สำหรับชั้นมัธยม

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบหัดแต่งและไวยากรณ์นี้ ข้าพเจ้าได้รวบรวมขึ้น และได้เคยลองใช้สอนดูแล้วเห็นว่ามีประโยชน์ดีอยู่ จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นโดยหวังว่า ครูและนักเรียนทั่วไปคงจะได้ประโยชน์ในการสอนการเรียนตามแบบนี้ ในโรงเรียนของเราเวลานี้ตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๑ ขึ้นไป ก็ต้องเรียนภาษาต่างประเทศ มีภาษาอังกฤษเป็นต้น ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ถ้าไม่รู้คำทั้ง๘ พวก ตามไวยากรณ์แล้วก็ยากที่จะเข้าใจได้ดี ตำรานี้มีความมุ่งหมายที่จะช่วยนักเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาต่างประเทศด้วย(นอกจากเรียนภาษาไทย) ข้าพเจ้าขอแนะนำครูผู้ที่จะใช้ตำรานี้สัก๔ ข้อ ๑. แบบฝึกหัดนั้นนอกจากจะให้นักเรียนเขียนตอบควรให้ทำปากเปล่าด้วย ๒. นักเรียนอ่อนที่ไหนครูควรหาแบบฝึกหัดที่นั่นเพิ่มเติมอีก (นอกจากที่มีอยู่ในหนังสือ) ๓. เมื่อให้นักเรียนแต่งประโยคอย่าให้นักเรียนดูตำรา เพราะจะเอาอย่างที่มีอยู่ในหนังสือ ๔. เมื่อให้นักเรียนหาคำชะนิดใดชะนิดหนึ่งในประโยค แล้วให้ขีดเส้นใต้ที่คำซึ่งต้องการ ในที่สุดนี้ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบใจ คุณพระอุปกิตศิลปสาร ผู้ซึ่งได้อนุเคราะห์ช่วยตรวจเเละแก้ไข ให้ดีขึ้นเป็นส่วนตัว กับท่านขุนสุนทรภาษิตและรองอำมาตย์ตรีเขียนผู้ซึ่งได้ช่วยในการหาแบบฝึกหัดเพิ่มเติม


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 14/03/2018