< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย โดยตนเอง >

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย โดยตนเอง

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น-ไทย โดยตนเอง

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแปลไทยขึ้นพิมพ์จําหน่าย ก็เพราะว่าข้าพเจ้าได้พิมพ์หนังสือแนวสนทนาญี่ปุ่น - ไทย ออกจําหน่ายให้นักศึกษาทั้งหลาย เป็นจํานวนมาก และได้พิมพ์ถึง ๔ ครั้ง ดังนั้นจึงเห็นว่าเฉพาะหนังสือแนวสนทนาญี่ปุ่น - ไทยนั้น ไม่เพียงพอแก่ผู้สนใจนัก และอีกประการหนึ่ง ได้มีนักศึกษาหลายท่านได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าพิมพ์เล่ม ๒ อีก ข้าพเจ้าเห็นว่าการพิมพ์เล่ม ๒ นั้นไว้ภายหลัง  ก่อนอื่นข้าพเจ้าจะรวบรวม “คําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นแปลไทย” ให้ท่านใช้ก่อน เพื่อนักศึกษาและผู้สนใจจะได้ไม่ต้องไปค้นหาคําศัพท์จากหนังสืออื่น และจัดพิมพ์เป็นเล่มเล็ก ๆ ทุก ๆ เล่มจะไม่ให้คําศัพท์ซ้ำกัน ขายราคาพอควร  เพราะเป็นเวลาราคากระดาษสูงมาก และเหมาะแก่ผู้ที่จะซื้อ แล้วต่อไปจะพิมพ์แนวสนทนาเล่ม ๒ อีก ดังนั้นข้าพเจ้าขออภัยจากท่านนักศึกษาทั้งหลายจงรอไปก่อน.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018