< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / รวมวิชาคู่มือชั้นประถมปีที่ 3 >

รวมวิชาคู่มือชั้นประถมปีที่ 3

รวมวิชาคู่มือชั้นประถมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการพิมพ์คู่มือชั้นครั้งนี้นับเป็นการแก้ไขใหม่อีก 1 ครั้งหนึ่งเป็นการแก้ไขที่สำคัญคือการจัดหัวข้อใหม่ให้ตรงตามลำดับในประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการแต่ ก่อนหัวข้อต่างๆถึงจะมีครบตามประมวลแต่ก็มีลำดับไม่เป็นไปตามประมวลโดยทางผู้แต่งจัดลำดับความเหมาะสม ของเนื้อวิชาบ้างตามระยะเวลาหรือฤดูกาลในปี 1 หรือตามความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องบ้างคุณครูบางท่านดูแต่ผิวเผินก็ว่าไม่ตรงตามประมวลความจริงหัวข้อในหนังสือมีครบตามประมวลแต่ลำดับไม่ตรงดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสะดวกแก่การดูและการสอนตามประมวลสำนักงานจึงยอมให้ผู้แต่งจัดอันดับใหม่ เป็นการยกหัวข้อตามประมวลทุกระยะ ตั้งแต่ต้นจนจบ จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสะดวกแก่ผู้ใช้ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้มากขึ้นด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นถ้าผู้ใช้คิดว่าต้องการจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรโปรดกรุณาบอกไปโดยจดหมายยังสำนักงานก็จะทำให้สำนักงานดัดแปลงแก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไปให้เกิดผลดียิ่งขึ้น


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018