< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือสอบไล่และแนวทางศึกษาต่อ >

คู่มือสอบไล่และแนวทางศึกษาต่อ

คู่มือสอบไล่และแนวทางศึกษาต่อ

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการพิมพ์หนังสือคู่มือสอบไล่ และแนวทางศึกษาต่อครั้งที่ 3 นี้ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอันมาก เริ่มตั้งแต่รูปเล่มจาก 16 หน้ายกมาเป็น 8 หน้ายกพิเศษ ทําให้รูปเล่มงดงามและกระทัดรัด เนื้อหาภายในก็ได้เพิ่มเติม และแก้ไขใหม่ตลอดเล่ม เพื่อให้สมบูรณ์และถูกต้องยิ่งขึ้น วิชาที่เพิ่มเติม เข้าไปใหม่มี วิชาสถิติและกราฟ และวิชาเศรษฐศาสตร์ ส่วนวิชาอื่น ๆ ได้ ปรับปรุงใหม่หมดให้ละเอียดพิสดาร เพื่อให้เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมปีปลาย ถึงชั้นเตรียมอุดมศึกษาและนักศึกษาทั่วไปมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดก็คือ มีการเฉลยข้อสอบชั้นมัธยมปีที่ 6 และประโยคเตรียมอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จากข้อสอบปีสุดท้าย ซึ่งนักเรียนและนักศึกษาทั่วไป ปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ทางภาคแนวทางศึกษาต่อก็ได้ปรับปรุงให้ถูกต้องตามความเป็นจริง โดยตรวจสอบทานกับหนังสือของทางราชการ นอกจากนั้นมี แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ พ.ศ. 2503 เพิ่มเติมไว้ให้ด้วย จึงสมบูรณ์กว่าฉบับที่พิมพ์ครั้งก่อนเป็นอันมาก   เนื่องจากการเปลี่ยนรูปเล่ม และแก้ไขเพิ่มเติมใหม่มากมาย จึงทําให้หนังสือหนา มาก บางอย่างก็ต้องตัดออกไป เช่นข้อสอบไล่ชั้นมัธยมปีที่ 6 และประโยคเตรียมอุดมศึกษาบางวิชา พร้อมทั้งข้อสอบเข้าสํานักศึกษาต่างๆ เพราะถ้าเอามาพิมพ์ไว้ทั้งหมดก็จะทําให้หนังสือหนาขึ้นถึง 100 ยก หรือกว่านั้น จะทําให้ราคาแพงขึ้นและไม่เหมาะกับนักเรียนจะพาไปไหน มาไหน จึงต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วย

การพิมพ์ครั้งนี้หากจะเกิดความผิดพลาดขึ้น เนื่องจากความพลั้งเผลอ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือประการอื่นใด ผู้รวบรวมต้องขออภัยและขอรับผิดแต่ผู้เดียว หากหนังสือนี้มีประโยชน์และมีส่วนดีแก่นักเรียน นักศึกษาอยู่บ้าง ก็ขออุทิศให้แก่ครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ และสํานักพิมพ์สื่อการค้า ซึ่งได้พิมพ์หนังสือนี้ให้หนาและสวยงามขึ้น แต่ยังกรุณาลดราคาลงมาเหลือเพียง 16.00 บาท เท่านั้น  ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประหยัดและประโยชน์แก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างจริงใจ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018