< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / รวมวิชา ชั้นประถมปีที่ 3 >

รวมวิชา ชั้นประถมปีที่ 3

รวมวิชา ชั้นประถมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือรวมวิชาชั้นประถมปีที่ 1-4 ซึ่งกองวิชาการของบริษัทประชาช่างจำกัดได้จัดรวมขึ้นพิมพ์จำหน่ายมาแต่ปีพ.ศ.2492 ถึงพ.ศ.2495รวม 7 ครั้งด้วยกันและได้รับความนิยมแพร่หลายมากมาแล้วนั้นยังไม่สมบูรณ์ดี บริษัทจึงจัดให้กองวิชาการตั้งอนุกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีนายชาญนาคพงศ์F.R.G.S เป็นประธานมีหน้าที่ดำเนินการปรับปรุงยกร่างหนังสือรวมวิชาชั้นประถมทุกๆเล่มของบริษัทขึ้นเรียบเรียงแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ทั้งหมดเพื่อให้ตรงตามหลักสูตรและประมวลการสอนใหม่ของกระทรวงศึกษาประการหนึ่งให้มีเนื้อเรื่องเป็นบันทึกใจความสำคัญของวิชาต่างๆทุกๆวิชาใช้ได้ทั่วไปประการหนึ่งและเพื่อให้เป็นประโยชน์ทั้งใช้แทนสมุดจดบันทึกวิชาของนักเรียนและใช้เป็นหัวข้อท่องจำให้ได้ง่าย และสะดวกรวดเร็วเพื่อเตรียมตัวสอบซ้อมหรือสอบไล่  ของนักเรียนอีกประการหนึ่งด้วยเหตุนี้หนังสือรวมวิชาจึงมีคุณลักษณะที่ดีพร้อม 6 ประการคือ 1 ตรงตามประมวลการสอนใหม่ทุกเรื่องทุกวิชาของทุกบทตอน  2  เป็นบันทึกใจความสำคัญตามเนื้อเรื่องที่กำหนดให้สอนทุกวิชาซึ่งบันทึกให้สั้นแต่จุใจความกินความกว้างอ่านเข้าใจง่ายจำได้สะดวก3 ใช้แทนสมุดจดวิชาเหล่านี้ของนักเรียนดูได้โดยไม่ต้องไปซื้อสมุดใหม่เสียเงินและเสียเวลาจดอีก4  ครูใช้เป็นบันทึกสอนนักเรียนได้เพื่อทำให้ตรงกับขั้นย่อของหลักการสอนตามขั้นทั้งห้าสะดวกดีมาก5นักเรียนใช้เป็นหัวข้อท่องจำเตรียมตัวไว้สอบซ้อมหรือสอบไล่ได้ดีที่สุดเพราะเขียนให้อ่านง่ายเข้าใจได้ชัดเจนและสะดวกแก่การจดจำ 6 พิมพ์ในขนาดเล่มกะทัดรัดและมีเนื้อวิชามากกว่าราคาถูกกว่าหนังสือประเภทเดียวกันในท้องตลาด หวังว่าจะได้รับความพอใจนิยมใช้กันเช่นเคยต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018