< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บทดอกสร้อยสุภาษิต (ประกอบภาพสอดสีทุกบท) >

บทดอกสร้อยสุภาษิต (ประกอบภาพสอดสีทุกบท)

บทดอกสร้อยสุภาษิต (ประกอบภาพสอดสีทุกบท)

เนื้อหาอย่างย่อ

โรงพิมพ์วิจิตรศิลปได้แจ้งความประสงค์ขออนุญาตจัดพิมพ์หนังสือบทดอกสร้อยสุภาษิตจำนวน๒๘บทเพื่อจำหน่ายเป็นหนังสือประกอบการอ่านของนักเรียนชั้นประถามศึกษาโดยจัดให้มีภาพประกอบทุกบทเพื่อให้เป็ฯที่สนใจของเยาวชนกรมศิลปกรยินดีอนุญาตให้พิมพ์ได้เรื่องบทดอกสร้อยสุภาษิตนี้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพเมื่อยังทรงเป็นกรมหมื่อนและเป็นอธิบดีกรมศึกษาธิการในครั้งรัชกาลที่๕ได้ทรงชวนพวกกวีแต่งขึ้นโดยอาศัยคำกล่อมเด็กหรือบทที่เด็กชอบร้อยกันเล่นในพื้นเมืองมาเป็นกระทู้ความแล้วต่อมาได้ทรงขอให้เจ้าพระยาเทวศรวงศ์วิวัฒน์(ม.ร.ว.หลานกุญชร)เลือกทำนองเพลงให้เข้ากับบทขับร้องเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่๑เมษายนพ.ศ.๒๔๓๓ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ใช้เป็นแบบสอนอ่านในโรงเรียนด้วยกรมศิลปกรหวังว่าหนังสือบทดอกสร้อยสุภาษิตที่พิมพ์ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มจำนวนหนังสืออ่านที่เหมาะสมสำหรับเด็กให้มีมากขึ้น.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018