< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / สมุดแบบฝึกหัดคัดไทย ชั้นประถมปีที่ 5 >

สมุดแบบฝึกหัดคัดไทย ชั้นประถมปีที่ 5

สมุดแบบฝึกหัดคัดไทย ชั้นประถมปีที่ 5

เนื้อหาอย่างย่อ

สมุดคัดไทยเล่ม 5-6 -7 ชุดนี้  มุ่งส่งเสริมฝึกฝนให้นักเรียนชั้นสูงกว่าประถมปีที่ 4 มีลายมือสวยงามเป็นระเบียบและเรียบร้อยเป็นสำคัญจึงได้นำเอาลักษณะอักษรแบบอาลักษณ์ซึ่งเป็นแบบที่นิยมกันแบบหนึ่งมาให้ฝึกหัดคัดลายมือลักษณะตัวอักษรที่นักเรียนควรสังเกตคือ 1 หัวของตัวอักษร 2 การหักของเส้น  เช่น  ก  ธ  ฐ   3 การเล่นเช่น  ช  ศ   ส   สังเกตดูว่ามีลักษณะเช่นไรแนวเขียนเป็นเช่นไรนอกจากนักเรียนจะได้เพราะฝึกลายมือให้สวยงามแล้วในสมุดเล่มนี้ยังได้ประมวลคำและข้อความที่จำเป็นสำหรับการเขียนและอ่านที่จำเป็นไว้ให้อย่างครบถ้วนจึงเชื่อว่าสมุดคัดไทยชุดนี้จะให้คุณเป็นเอกเอนกประสงค์แก่ผู้ใช้เป็นอย่างยิ่ง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018