< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนเลขคณิต ประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ >

แบบเรียนเลขคณิต ประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

แบบเรียนเลขคณิต ประถมปีที่ 2 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เนื้อหาอย่างย่อ

เลขคณิตสำหรับชั้นประถมปีที่สองนี้ ผู้เขียนมีความประสงค์จะให้เป็นอุปกรณ์การสอนการเรียนเลขคณิตอย่างหนึ่ง ได้จัดภาพประกอบบทเรียน ประกอบการอธิภาพไว้มาก ทั้งนี้เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจเห็นความหมายของหลักการต่างๆ ดีขึ้น แต่ถ้าหากผู้สอนได้จัดกิจกรรมและหาอุปกรณ์การสอนเพิ่มเติมตามแนวของบทเรียนหนึ่งๆ เช่น ในบทที่เกี่ยวกับการนับการทอนสตางค์ ถ้าได้จัดให้นักเรียนจัดซื้อของขายของ หัดทอนสตางค์ หัดนับสิ่งของ หัดนับสตางค์ ก็จะช่วยให้การเรียนสนุกสนาน เร้าใจให้นักเรียนอยากเรียน อยากคิดเลข อยากแก้ปัญหาต่างๆ หลักการบวก ลบ คูณ และหาร เป็นหลักการเบื้องต้นที่สำคัญในการเรียนเลขคณิต นักเรียนเรียนเข้าใจแล้วก็ยังไม่ได้ประโยชน์นัก จะต้องฝึกให้เกิดทักษะ และสามารถนำไปใช้ได้ ถูกต้องแม่นยำรวดเร็ว วิธีที่จะให้นักเรียนคิดเลขได้ถูกต้องรวดเร็ววิธีหนึ่งคือ การให้นักเรียนจำสูตรบวก สูตรลบ สูตรคูณ ได้คล่อง พอมองเห็นเลข2 จำนวนบวกกัน เช่น 8 + 9 ก็บอกได้ทันทีว่า 17 ไม่ต้องเสียเวลานับรวมกันเป็นต้น โดยให้นักเรียนได้เล่นเกมส์ทายบัตรบวก บัตรลบ บัตรคูณ แข่งขันการ บวก ลบ คูณ หาร เลข ครูควรหาเวลาฝึกหัดนักเรียนเสมอ จนเห็นว่าจำได้คล่องแล้วจึงหยุด อนึ่งผู้เขียนได้จัดแบบฝึกหัดไว้มาก ยากบ้าง ง่ายบ้างคละกัน จึงก่อนที่จะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด ครูหัวเรื่องที่ทำตามความเหมาะสมแห่งความสามารถของเด็กแต่ละหมู่ ไม่จำต้องให้ทำหมดทุกข้อ เพราะได้จัดแบบฝึกหัดไว้มาก เพื่อให้เลือกทำแต่เพียง ให้เกิดทักษะและเข้าใจในหลักการเท่านั้น


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018