< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / Comprehension practice สำหรับชั้น ม.ศ. 4-5 (เตรียมอุดมศึกษา) >

Comprehension practice สำหรับชั้น ม.ศ. 4-5 (เตรียมอุดมศึกษา)

Comprehension practice  สำหรับชั้น ม.ศ. 4-5 (เตรียมอุดมศึกษา)

เนื้อหาอย่างย่อ

เรื่องที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ ส่วนมากเป็นเร่องที่ผู้เขียนได้แปลมาจากเรื่องขำ ๆ ในหนังสือภาษาเยอรมัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้รับความเพลิดเพลินในการอ่าน พร้อมกับการเพิ่มพูนศัพท์ภาษาอังกฤษไปในตัวด้วย นอกจากนี้ยังได้นำข้อสอบประโยคเตรียมอุดมศึกษามาลงไว้บ้าง เพื่อให้นักเรียนได้รู้แนวทางของข้อสอบที่เคยออกสอบมาแล้ว จึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นกระโยชน์แก่นักเรียนตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018