< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ช่วย New method reader book V สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6 >

ช่วย New method reader book V สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

ช่วย New method reader book V สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

เนื้อหาอย่างย่อ

ข้าพเจ้าได้ทําหนังสือช่วย New Method Reader Book V  เล่มนี้ขึ้นก็เพื่อให้มีหนังสือประเภทคู่มือเพิ่มขึ้นอีกเล่มหนึ่ง.  นักเรียนจะได้เลือกใช้ได้ตามความพอใจ. ความจริง, ข้าพเจ้าได้เริ่มทําหนังสือเล่มนี้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมศกนี้หลังจากประกาศให้ใช้ New Method Reader Book V เป็นหนังสืออ่านสําหรับชั้นมัธยมปีที่ ๖ เป็นต้นมา แต่ข้าพเจ้ามีเวลาทําได้เพียงวันละเล็กวันละน้อย ทั้งยังต้องตรวจทบทวนดูอย่างถี่ถ้วน กว่าจะพิมพ์เสร็จเป็นเล่มขึ้นได้ก็ต้องสิ้นเวลานาน. ฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงได้ล่าช้าไป.

เพื่อนครูซึ่งมีคุณวุฑฒิทางภาษาอังกฤษ  โดยฉะเพาะหลายท่าน ได้แนะนําและช่วยตรวจแก้หนังสือเล่มนี้ให้ถูกต้องดีขึ้นด้วยไมตรีจิตต์นับว่าเป็นผู้มีคุณูปการแก่ข้าพเจ้า ๆ ขอขอบคุณไว้ในที่นี้ด้วยทุกท่าน  สี่เท้ายังรู้จักพลาดนักปราชญ์ยังรู้จักพลั้ง  ฉะนั้นถ้าท่านผู้รู้ทั้งหลายประสพสิ่งบกพร่องอย่างใด  และช่วยกรุณาทักท้วงเพื่อแก้ไขในคราวพิมพ์ต่อไปด้วยแล้ว  ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง.  ข้าพเจ้าได้ตั้งใจอยู่เสมอว่าถ้าหนังสือเล่มนี้เป็นที่พอใจแก่บรรดานักเรียน  ข้าพเจ้าก็จะพยายามจัดทำเล่มอื่นในโอกาสต่อไป.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018