ตำราวิชาวาดเขียน

ตำราวิชาวาดเขียน

เนื้อหาอย่างย่อ

ตำราวิชาวาดเขียนเล่มนี้ ได้พิมพ์ขึ้นอีกเป็นครั้งที่ ๓ การพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.. ๒๔๗๕ ได้จำหน่ายหมดมานานแล้ว มาบัดนี้ เห็นว่าตำราเล่มนี้มีหลักวิชาและคำอธิบายละเอียด เข้าใจง่าย จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นอีก ทั้งนี้เพื่อนักศึกษารุ่นหลังจะได้ใช้ศึกษาหาความรู้เพื่ออาชีพต่อไป การพิมพ์ครั้งที่ ๓ นี้ ได้ปรับปรุงแก้ไขบ้างเล็กน้อยเพื่อให้เหมาะแก่สมัย ฉะนั้นนักศึกษาพึงหวังได้ว่าการศึกษาจากตำราเล่มนี้จะไม่ผิดหวังเลย เพราะมีองค์พะยานจากจดหมายชมเชยของนักศึกษามาแล้วมากมาย.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018