< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ธรรมชาติวิทยา เล่ม 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 >

ธรรมชาติวิทยา เล่ม 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ธรรมชาติวิทยา เล่ม 4 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

ข้าพเจ้าได้พบคุณแสงเหตระกูลผู้จัดการบริษัทประชาช่างจำกัดในกลางเดือนเมษายนปีนี้เป็นครั้งแรกคุณแสงได้แสดงความจำนงค์ที่จะสร้างแบบเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นประถมให้มีภาพสอดสีเพื่อจูงใจเด็กให้สนใจการเรียนยิ่งขึ้นและได้ของร้องให้ข้าพเจ้าทำหนังสือธรรมชาติวิทยาชั้นประถมขึ้นอีกชุดหนึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการศึกษาของชาติเพื่อให้กุลบุตรกุลธิดาจะได้มีแบบเรียนวิทยาศาสตร์ทันสมัยอีกรสหนึ่งข้าพเจ้าจึงได้ตกลงยอมรับคำเสนอและได้พยายามเรียบเรียงขึ้นใหม่ในการใช้หนังสือธรรมชาติวิทยานี้ข้าพเจ้าของทำความเข้าในกับครูและอาจารย์ผู้สอนว่าหนังสือนี้ไม่เป็นหนังสืออ่านเอาเรื่องหรือนิทานแต่เป็นหนังสือหลักวิชาเช่นหนังสือเลขคณิชื่อบุคคลหรือโครงเรื่อง(Plot)ไม่ใช่สาระสำคัญสำหรับจำที่ผูกขึ้นก็เพื่อให้หนังสือชวนอ่านและไม่แห้งแล้งสำหรับนักเรียนเท่านนั้นสิ่งที่ต้องการให้เด็กรู้แจ้งนั้นคือความเป็นไปและความสัมพันธ์ของธรรมชาติฯลฯหนังสือชุดธรรมชาติวิทยาฉะบับของกระทรวงศึกษาธิการและธรรมชาติวิทยาฉะบับบริษัทประชาช่างนี้มีหลักวิชาตรงกันเช่นบทที่๑-๔ในเล่ม๑ฉะบับกระทรวมมีสาระสำคัญเช่วนเดียวกับบทที่๑-๕ในเล่ม๑ฉะบับบริษัทคือกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตแต่ในฉะบับบริษัทประชาช่างมีเรื่องเลี้ยงสัตว์แซกเข้ามาเป็นบทที่๓ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้เริ่มสังเกตว่าสัตว์ต้องการอาหารและที่อยู่ส่วนการเลี้ยงสัตว์ในฉะบับกระทรวงนั้นมีมาในบทหลังแต่ก็มีกล่าวไว้ใน๔บทแรกนี้บ้างเหมือนกันว่าสิ่งมีชีวิตต้องกินอาหารในการเรียบเรียงหนังสือนี้ข้าพเจ้าได้ใช้หนังสือต่างประเทศและหนังสือไทยหลายเล่มเช่นTeaching in practice,Encyclopaedia Britannica,Children Encyclopaedia,Pathways in Science,Nature Study,กสิกร,และ Journals of the Naiural Hisory of Siamเป็นต้นในโอกาสนี้ข้าพเจ้าของเสดงความขอบคุณท่านผู้เรียบเรียงและเจ้าของหนังสือดังกล่าวแล้วและท่านที่ได้เคยให้ความร่วมมือและให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ยิ่งในการเรียบเรียงแบบเรียนธรรมชาติวิทยานี้ทั้งสองคราว.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018