< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง >

ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง

ตำราเกร็ดความรู้ภาษาแต้จิ๋ว หัดเรียนและสนทนาด้วยตนเอง

เนื้อหาอย่างย่อ

ภาษาจีนเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกๆคนควรเรียนรู้ไว้ เพื่อเป็นประโยชน์แก่การติดต่อและค้าขายในประเทศและนอกประเทศ การค้าส่วนมากเป็นจีนยิ่งในประเทศไทยเราแล้วมีชนชาติจีนประมาณ 4,000,000 คนบรรดาจีนเหล่านี้มีจีนแต้จิ๋วเป็นจำนวนมากกว่าจีนอื่นๆ ทางการค้าขายก็เป็นปึกแผ่นและรุ่งเรืองมากกว่าภาษาอื่นๆและภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษากลางสำหรับในประเทศไทยเรา เมื่อผู้ใดจะทำการค้าขายถ้าขาดความรู้ทางภาษาแต้จิ๋วแล้วก็เท่ากับว่าขาดรักการค้าอันสำคัญแม้แต่รัฐบาลก็ยังดำริให้มีการศึกษาภาษาแต้จิ๋วเข้าในหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติ ข้าพเจ้าจึงได้พยายามเรียบเรียงแบบสนทนาภาษาแต้จิ๋วเล่มนี้ ก็เพราะเล็งเห็นว่าภาษาแต้จิ๋วเป็นภาษาที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เพราะการค้าขายของคนไทยเราโดยมากติดต่อกับจีน ถ้าหากไม่รู้เสียเลยจะเป็นการลำบากไม่ใช่น้อยฉะนั้นข้าพเจ้าจึงอยากจะขอวิงวอนท่านทั้งหลายจงเรียนไว้เถิด ท่านจะได้รู้ว่าภาษาแต้จิ๋วนี้มีคุณค่าเพียงไรข้าพเจ้ารับรองว่าเป็นเหมาะที่สุด สำหรับประกอบการอาชีพทุกทุกชนิดแม้จะรับราชการหรือเป็นพ่อค้าเหมาะทั้งนั้น เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงเรียนรู้ไว้ถ้าท่านไม่มีงานทำแต่ท่านรู้ภาษาแต้จิ๋วแล้วข้าพเจ้าขอรับรองว่าท่านจะไม่ลำบากอย่างแน่ๆ ที่สุดนี้ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านสมดังความปรารถนา และถ้าหากมีผู้นิยมหนังสือเล่มนี้มากแล้วข้าพเจ้าจะได้จัดพิมพ์ภาคอื่นๆต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018