< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม1 >

แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม1

แบบหัดอ่านภาษาอังกฤษ เล่ม1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือหัดอ่านภาษาอังกฤษชุดนี้ ผู้แต่งมีความประสงค์จะให้ใช้เป็นหนังสือแบบหัดอ่าน สำหรับเริ่มเรียนและสำหรับผู้ที่จะศึกษาด้วยตนเอง (self-taught) ทั้งนี้เพราะรู้สึกว่า หนังสือแบบหัดอ่านชนิดนี้เป็นส่วนมากยังต้องซื้อจากต่างประเทศด้วยราคาแพง และบางเล่มก็ไม่สู้จะเหมาะกับเด็กไทยเท่าใดนักเพราะเรื่องราวที่มีอยู่ในหนังสือนั้น ค่อนข้างหนักไปทางเรื่องราวและความเป็นอยู่ของต่างประเทศ จนเด็กไทยไม่รู้ว่าประเทศไทยของเรามีดีอะไรบ้าง เช่นนี้ การแต่งหนังสือชุดนี้ขึ้นก็เพื่อประสงค์ดังกล่าวแล้ว คือผู้แต่งพยายามจะเขียนเรื่องราว ตลอดจนความเป็นอยู่ของเมืองไทย บรรจุลงในเล่มหนังสือชุดนี้ให้มากที่สุดที่จะทำได้ ในเล่ม๑ นี้ผู้แต่งได้ตั้งต้นให้นักเรียนเริ่มคุ้นกับสระและพยัญชนะของตัวอักษรโรมัน ตลอดจนกระทั่งหัดผสมสระ แล้วตัวอักษรเหล่านั้นคราวละห้าหรือหกตัว จนพอที่จะอ่านออกเขียนได้หรือจะให้เรียนศัพท์ควบกันไปก็ได้ ในที่สุดนี้ ผู้แต่งหวังว่าหนังสือชุดนี้คงจะได้รับความเพื่อเฟื้อกรุณา ตลอดจนคำแนะนำจากท่านที่มีความรู้ทั้งหลายในการที่จะแก้ไขปรับปรุงหนังสือแบบหัดอ่านภาษา ศรีภาษะเวทิน อังกฤษชุดนี้ให้ดียิ่งขึ้นจน เจ.วี. แมทธิวส เป็นแบบเรียนที่ดีที่สุดต่อไป เมษายน ๒๔๘๓


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018