< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 1 >

บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 1

บทเรียนรู้วิชาพยาบาล เล่ม 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ข้าพเจ้าผู้รวบรวมจัดการพิมพ์บทเรียนรู้วิทยาพยาบาลเล่มนี้ ก็เพราะข้าพเจ้าได้ตั้งใจมานานแล้วที่จะรวมวิชชาต่างๆ ที่ได้อบรมจากเวลาเรียนนั้นพิมพ์เปนเล่มเดียวกัน เพื่อสดวกแก่การค้นหาและสอบทานข้อบกพร่องซึ่งอาจมีขึ้นในการต่อไป ทั้งม่งจะให้เปนคู่มือสำหรับพยาบาลที่ไปอยู่ห่างไกลจากแพทย์มีบางอย่างที่มิได้อบรมในเวลาเรียนแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าจะเปนคุณประโยชน์แก่คนพยาบาล ข้าพเจ้าก็ได้ค้นหารวบรวมเข้ามาไว้หลายอย่าง และบทเรียนรู้วิทยาพยาบาลเล่มนี้ใช่จะมีประโยชน์แต่เฉพาะพยาบาลเท่านั้นก็หาไม่ แม้แต่สาธารณชนเมื่อได้พบเห็นและสนใจในบทเรียนเล่มนี้บ้างแล้ว ก็จะเปนประโยชน์แก่ครอบครัวของตนและตนเองมิใช่น้อย หากจะมีข้อบกพร่องบางสิ่งบางอย่างในการรวบรวมพิมพ์ชิ้นนี้ ข้าพเจ้าก็ต้องขอประทานอภัยเพราะข้าพเจ้ามีความรู้น้อย แต่มุ่งด้วยความเจตนาดีเท่านั้น.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018